Twoja Szansa na Przedsiębiorczość - IV Edycja

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.

Wersja audio

Opublikowano: 20.09.2017

 

 

Regulamin rekrutacji

pdf

 

Załączniki

 

 

Nr 1 – Formularz rekrutacyjny

pdf

word

Nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

pdf

 

Nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego

pdf

 

Nr 3 – Oświadczenie o zatrudnieniu

pdf

word

Nr 4 - Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności

pdf

word

Nr 5 – Oświadczenie o zamieszkaniu

pdf

word

Nr 6 – Oświadczenie o posiadanym wykształceniu

pdf

word

 

 

 

Regulamin wsparcia

pdf

 

Załączniki

 

 

Nr 1 – Biznes plan

pdf

word

Nr 2 – Karta oceny biznesplanu

pdf

 

Nr 3 – Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój

pdf

word

Nr 4 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

pdf

word

Nr 5 – Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

pdf

 

Nr 6 – Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

pdf

 

Nr 7 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

pdf

 

Nr 8 – Oświadczenie o pomocy de minimis

pdf

word